Anar directament al contingut

Protecció de dades

CONDICIONS GENERALS D'ÚS I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Si us plau, llegiu atentament les condicions d'ús abans de fer servir aquest lloc web, l'ús de la web suposa que l'usuari reconeix implícitament l'acceptació de les condicions. Si no hi esteu d'acord o teniu algun dubte, no us registreu ni en feu ús.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La pàgina web www.cedd.net té com a propòsit principal informar i facilitar informació als ciutadans sobre els serveis del Centre Espanyol de Documentació sobre Discapacitat, gestionat per la FUNDACIÓ EGUíA-CAREAGA.

La FUNDACIÓ EGUíA-CAREAGA assumeix les obligacions legals en matèria de protecció de dades de caràcter personal, especialment pel que fa a:

  1. L'existència de fitxers o tractaments amb dades de caràcter personal.
  2. La finalitat de la recollida de dades.
  3. Els destinataris de la informació.
  4. El caràcter facultatiu o obligatori de les preguntes que fem.
  5. Les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-los.
  6. La possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  7. La identitat i adreça del responsable del tractament o si és el cas, del seu representant.

La FUNDACIÓ EGUíA-CAREAGA desitja que l'usuari tingui la informació adequada per decidir de forma expressa, lliure i voluntària si vol facilitar les seves dades de la manera en què es demana. En aquest sentit, s'informa l'usuari que les dades seran incorporades a algun fitxer automatitzat, el responsable del qual és la FUNDACIÓ EGUíA-CAREAGA.

Tret que s'assenyali el contrari en cada cas, les dades que es recullen en els formularis són necessàries i obligatòries per poder accedir i prestar els serveis establerts a la web. L'usuari ha d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes i completes, responent dels danys i perjudicis que puguin ocasionar en cas d'emplenament defectuós, amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

La FUNDACIÓ EGUíA-CAREAGA té el compromís d'adoptar els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigides en la legislació vigent, instal·lant a aquest efecte les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. La FUNDACIÓ EGUíA-CAREAGA s'obliga a complir amb l'obligació de secret respecte de les dades contingudes en els fitxers automatitzats establerts en la legislació vigent.

L'usuari o persona que el representi, podran exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, i, si s'escau, oposició d'acord amb l'establert a la Llei orgànica de protecció de dades i altres normatives aplicables a aquest efecte, adreçant una comunicació escrita al Centre Espanyol de Documentació sobre Discapacitat, indicant el seu nom i DNI, a l'adreça: C/ Serrano, 140. 28006. MADRID.

La nostra preocupació prioritària és la seguretat de l'emmagatzematge de les dades personalment identificadors de l'usuari. Parem molt esment a transmetre les dades des de l'ordinador de l'usuari als nostres servidors.

Només els empleats que necessiten accedir a les dades dels usuaris per fer la seva feina hi tenen accés. Qualsevol empleat que violi les nostres polítiques de protecció de dades i/o de seguretat estarà subjecte a accions disciplinàries.

Finalment, es recomana que en cas que l'usuari no estigui utilitzant un ordinador propi, no oblidi de tancar la sessió abans de sortir d'aquesta web, ni de tancar el seu navegador quan hagi acabat la navegació. Això és per assegurar que ningú accedeixi a les dades personals ni a la correspondència de l'usuari en cas que el seu ordinador sigui accessible per tercers, si el comparteix amb altres usuaris o si fa servir un ordinador en un local públic.

ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

A l'utilitzar aquest lloc web, assumim que l'usuari ha llegit aquest document detingudament i que n'ha entès i n'ha seguit els consells. En cas que l'usuari no estigui d'acord amb aquesta política de protecció de dades o amb els consells que s'hi donen, si us plau, no la feu servir. Ens reservem el dret a modificar aquesta condició d'ús quan considerem que sigui necessari. La continuïtat de l'usuari en l'ús d'aquest i altres llocs web de la FUNDACIÓ EGUíA-CAREAGA després d'haver introduït aquests canvis, n'implica l'acceptació total.