Ir ao contido

Préstamo e acceso

Condicións de acceso:

O acceso ao fondo documental do CEDD é libre e gratuito. A meirande parte dos documentos do catálogo están dispoñibles a texto completo, accesibles a todas as personas usuarias..

Para solicitar documentos que non están dispoñibles en línea, cómpre estar rexistrado como usuario da páxina web do CEDD.

  Condicións Forma de entrega Forma de pago

Préstamo de libros

  • O préstamo é gratuito (só se aboan os gastos de envío).
  • Prazo de 21 días naturais dende a data do préstamo. Ampliable, previa petición ao CEDD, sempre que non fose solicitado por outro/a usuario/a. Rogamos procedan coa devolución dentro do prazo previsto.
  • Máximo de 3 libros por petición.
  • Recoller personalmente no CEDD.
  • Recibir a documentación por mensaxeiro (unha semana, aproximadamente, dende la data da petición). Os gastos de envío corren a cargo do solicitante..
  • Debido al elevado coste de los gastos de mensajería, quedan excluidos los envíos a Canarias y al extranjero.

O usuario farase cargo dos gastos de envío, que abonará ao mensaxeiro cando este entregue o paquete..

Obtención de artículos de revista o capítulos de libro

El fondo documental del CEDD puede ser reproducido respetando la normativa vigente.

Envío del documento en PDF por correo electrónico.

Gratuito hasta un máximo de 30 páginas.