Ir ao contido

Aviso legal

O Centro Espanhol de Documentação sobre Deficiência (doravante, o CEDD) é um centro dependente do Real Padroado sobre Deficiência gerido pela Fundação Eguía-Careaga.

A web do CEDD ten como finalidade difundir os servizos documentais de información e investigación que desenvolve o CEDD no ámbito da discapacidade.

O CEDD ten os dereitos de propiedade intelectual sobre as imaxes, logotipos, textos e deseños ou de calquera outro contido ou elemento desta web. No caso de non telos, o CEDD dispón dos permisos necesarios para a utilización destes. Queda prohibida a súa reprodución, distribución, comercialización, transformación de calquera tipo sen consentimento por escrito por parte dos responsables do CEDD.

O CEDD rexeita a responsabilidade que se derive da mala utilización dos contidos e reserva o dereito a realizar as modificacións (eliminación ou restrición total ou parcial) dos contidos que considere oportunas sen previo aviso.

O CEDD non se responsabiliza dos contidos que se ofrecen mediante ligazóns a páxinas de terceiros ou calquera referencia externa a outro sitio de información. Son referencias meramente informativas.

O CEDD non se responsabiliza de calquera consecuencia directa ou indirecta que poida ocasionar a exactitude dos contidos publicados na web.

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoas (RXPD), os datos de carácter persoal incorporaranse en ficheiros titularidade do Real Padroado sobre Discapacidade, cuxo obxectivo é a xestión das solicitudes e consultas, incluídos o envío de comunicacións e a prestación dos servizos solicitados.

Para a prestación dos servizos descritos, en concreto do envío das publicacións, informacións ou boletíns correspondentes, este organismo cédelle os datos á Fundación Eguía-Careaga, entidade que xestiona o Centro Español de Documentación sobre Discapacidade.

Para exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, o usuario deberá dirixirse por escrito ao Real Padroado sobre Discapacidade (Calle Serrano, 140 28006, Madrid) cos seguintes datos: nome e apelidos, domicilio a efectos de notificacións, petición en que se concreta a solicitude, data e sinatura do interesado.